Home » Викладачі

Викладачі

Величко Ігор Олександрович

1980-1984 рр. – студент Київського технікуму радіоелектроніки.
1984-1989 рр. – студент Київського політехнічного інституту, інженер-механік.
1991-2010 рр. – викладач, завідуючій відділенням Київського технікуму радіоелектроніки.
2000 р. – закінчив аспірантуру Державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
2011-2014 рр. – завідуючій відділенням, заступник директора Коледжу морського і річкового флоту КДАВТ.
2014 р. – директор Київського транспортно-технологічного коледжу.

Партицький Дмитро Петрович

1989-1994 рр. – студент Українського державного педагогічного університету, вчитель фізики і астрономії.
3 2001р. – викладач фізики і астрономії.
2010-2012 рр. — завідувач відділенням «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
З 2012 р. – заступник директора з навчальної роботи.

Сулима Ксенія Василівна

1990-1996 рр. – студентка Одеської державної академії холоду, інженер-механік.
В 2009 р. закінчила Університет менеджменту освіти, магістр психології.
З 2013 р. – кандидат психологічних наук.

В 2012-2014 та з 2016 року – заступник директора з виховної роботи.

Селезень Олексій Дмитрович

1987-1989 рр. – служба в зброєних силах.
1993- 1998 рр. – студент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, вчитель трудового і професійного навчання.

2005-2014 рр. – заступник директора Коледжу морського і річкового флоту.

З 2014 р. – заступник директора, викладач.

Юркова Ірина Олександрівна

1981-1985 рр. – студентка Київського будівельного технікуму транспортного будівництво, технік-­будівельних.
1985-1990 рр. – студентка Київського інженерно-будівельного інституту, інженер-будівельник.
1990-1992 рр. – інженер-проектувальник інституту Діпрозв’язок.
З 1993 р. – викладач Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.
З 2013 р. – завідуюча відділенням Київського транспортно-технологічного коледжу.

Шумейко Наталія Анатоліївна

1964-1969 рр. – студентка Київського автодорожнього інституту, інженер-будівельник (Мости і тунелі).
1969-1971 рр. – аспірантка НДІ будівельних конструкцій Держбуду СРСР.
1972-1973 рр. – інженер СПКБ Головнафтосбуту УРСР.
3 1973 р. – викладач дисциплін «Штучні споруди», «Конструкції мостів», «Метрологія і стандартизація», керівник дипломного проектування.
3 1990 р. – завідувачка відділенням.
З 2014 р. – викладач – методист.

Римар-Щербина Людмила Петрівна

З 2012 р. – завідуюча відділенням, викладач дисциплін: “Культурологія”, “Основи філософських знань”, “Основи правознавства”.

Балашова Ірина Миколаївна

1965-1971 рр. – студентка Київського політехнічного інституту, інженер-механік.
1971-1985 рр. – старший інженер Науково-дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві.
З 1986 р. – викладач “Креслення” в КТТК, керівник дипломного проектування.

 

Маркін Валерій Ілліч

1966-1971 рр. – студент Київського автодорожнього інституту, інженер – будівельник.
1971-1976 рр. – інженер, молодший науковий співробітник науково- дослідного інституту « ДержДорНДІ».
З 1976 рр. – викладач спеціальних дисциплін: «Будівельне матеріалознавство», «Економіка підприємства», «Автомобільні дорогиі залізниці», керівник геодезичної практики.
З 1986 р. – голова циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
З 2006 р. – викладач-методист.

Мандро Сергій Іванович

1968-1973 рр. – студент Київського автомобільно-дорожнього інституту, інженер-механік по спеціальності «Дорожні машини та обладнання».
1973-1992 рр. – робота на різних посадах – від
механіка асфальтобетонного заводу до старшого наукового співробітника Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Мінтрансбуду СРСР. В цей період займався монтажем та вводом в експлуатацію асфальтозмішувальних установок Д-508-2А, розробив та впровадив у експлуатацію комплект дозувального обладнання. Має багато раціоналізаторських пропозицій, заслужений раціоналізатор Міншляхбуду УРСР. Приймав участь в організації робіт на будівництві Муромського заводу стрілових переводів.
З 1992 р. –  викладач дисциплін «Експлуатація і обслуговування машин», «Ремонт машин», голова циклової комісії.

Збітнєв Павло Володимирович

2009-2014 рр. – студент Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, м. Луганськ, інженер-конструкор підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання, інженер-дослідник. За час навчання в університеті двічі перемагав у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання».
2013-2014 рр. – менеджер з продажу, інженер-конструктор пакувально-фасувального та логістичного обладнання компанії «Базис».

З 2014 р. – аспірант Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. Співавтор більше 5 наукових робіт у фахових вітчизняних виданнях. Має патенти на винаходи та корисні моделі.
З 2015 р. – викладач дисциплін «Деталі машин», «Експлуатація і обслуговування машин», «Ремонт машин», «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «ДВЗ, автомобілі і трактори», керівник дипломного проектування.

Новоселова Ніна Василівна

1971-1976 рр. – студентка Марійського державного університету, м. Йошкар-Ола, викладач біології.
З 1983 р. – викладач “Основ екології”, “БЖД”, “Біології” в КТТК.

Клименко Олексій Олександрович

1999-2003 рр. – студент Київського технікуму менеджменту транспортного будування, технік-маркшейдер.
2003-2009 рр. – студент Національного транспортного університету, бакалавр геодезії і картографії, інженер-землевпорядник.
2003-2015 рр. – змінний маркшейдер ДП «Укргеодезмарк».
З 2015 р. – викладач дисциплін в групах маркшейдерської спеціальності в Київському транспортно-технологічному коледжі.

Мєлєхова Наталія Олександрівна

2003-2006 рр. – студентка Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини, спеціаліст з «Економіки підприємства».
З 2014 р. працює в Київському транспортно-технологічному коледжі, головний бухгалтер.

 Луговий Віктор Якович

1956-1961 рр. – студент Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, інженер механік за фахом «Будівельні машини та обладнання».
1961-1964 рр. – механік будівельного управління № 146 тресту Південьтрансбуд.
3 1964 р. – викладач Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.
1964-1966 рр. – викладач дисциплін «Будівельні машини», «Основи автоматизації транспортного будівництва», методист заочного відділення.
1966-1973 рр. – завідуючий відділенням.
1973-1976 рр. – заступник директора з навчально-виробничої роботи.
1976-2012 рр. – директор Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.
Нагороджений знаками «Відмінник середньої спеціальної освіти», «Петро Могила».

 Шаповалова Людмила Василівна

З 1979 р. працює в Київському будівельному технікумі транспортного будування.
1986-1992 – студентка Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Житлове будівництво», інженер-будівельник.
З 1992 р. – викладач дисциплін «Технічна механіка», «Статика споруд», «Будівельна механіка», «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія», «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності».
У 1993 р. – методист заочного відділення.
З 2013 р. – голова циклової комісії «Маркшейдерська справа» Київського транспортно-технологічного коледжу.

 Неживлюк Наталія Володимирівна

1982-1986 рр. – студентка Київського будівельного технікуму транспортного будівництва, технік-маркшейдер.
1987-1993 рр. – студентка Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю “Прикладна геодезія”, інженер-геодезист.
З 2010 р. – викладач спеціальних дисциплін спеціальності «Маркшейдерська справа», керівник дипломного проектування.

   Руденок Олександр Леонідович1984-1989 рр. – студент Київського будівельного технікуму транспортного будівництва, технік будівельник  за спеціальністю «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
1989-2004 рр. – майстер виробничого навчання Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.
1990-1996 рр. – студент Національного транспортного університету, інженер-будівельник  за спеціальністю «Мости і тунелі».
З 2004 р. – завідувач навчальними майстернями.
 Ігнатюк Вікторія Володимирівна

1994-1999 рр. – студентка Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко, педагогіка і психологія.
З 2000 р. – викладач англійської мови в Київському транспортно-технологічному коледжі.

Коротюк Анатолій Володимирович

1963 -1971рр.– студент Київського автодорожнього інституту, інженер-будіведьник за спеціальністю «Мости і тунелі».
1964-1967 рр. – служба в армії.
З 1971 р. – викладач спеціальних дисциплін «Основи і фундаменти», «Статика споруд», «Охорона праці», «Будівництво штучних споруд», «Вступ до будівельної справи», керівник дипломного проектування Київського транспортно-технологічного коледжа.
1976 -2012 рр. – заступник директора з навчальної роботи.
У 1995 році нагороджений знаком «Відмінник середньої спеціальної освіти».

Ласкава Тамара Олександрівна

1975-1977 рр. – студентка Київського медичного училища №1, фармацевт.
1981-1987 рр.  – студентка Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко, біолог.
З 1986 р. – викладач хімії та біології в Київському транспортно-технологічному коледжі.
3 2014 р. – завідуюча методичним кабінетом.

Осика Віталій Володимирович

1967-1972 рр. – студент Новосибірського електротехнічного інституту зв’язку.
1972-1977 рр. – інженер Новосибірського науково-дослідного інституту, Київського радіозаводу та Інституту автоматики.
1977-1998 рр. – викладач, завідувач відділення, заступник директора Київського технікуму радіоелектроніки та Київського індустріального технікуму.
1998-2004 рр. – начальник відділу Державної інспекції навчальних закладів України.
2004-2010 рр. – начальник відділу Міністерства освіти і науки України.
2010-2014 рр. – провідний фахівець, керівник групи Державного університету інформатики і штучного інтелекту та ТОВ «Софт-Рейтинг Консалт».
З 2014 р. – методист Київського транспортно-технологічного коледжу.

  Гаращенко Василь Миколайович

1974-1981рр. – студент Київського інституту фізичної культурні спорту, служба у збройних силах.
1977-1983 рр. – інструктор по спорту на Південно-західній залізниці України.
1983-1984 рр. – тренер з волейболу. Майстер спорт СРСР з волейболу.
З 1984 р. – викладач Київського будівельного технікуму транспортного будування.
Чемпіон України и Спартакіад 1980, 1983 рр. з волейболу. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1981р. Чемпіон Європи серед ветеранів 2002 р., чемпіон світу 2000,2004 рр..Чемпіон Олімпійських Ігор в Австралії у 2009 р.
3 2011 р. – викладач-методист.