Home » Викладачі2

Викладачі2

Величко Ігор Олександрович

1980-1984 рр. – студент Київського технікуму радіоелектроніки.
1984-1989 рр. – студент Київського політехнічного інституту, інженер-механік.
1991-2010 рр. – викладач, завідуючій відділенням Київського технікуму радіоелектроніки.
2000 р. – закінчив аспірантуру Державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
2011-2014 рр. – завідуючій відділенням, заступник директора Коледжу морського і річкового флоту КДАВТ.
2014 р. – директор Київського транспортно-технологічного коледжу.

Партицький Дмитро Петрович

1989-1994 рр. – студент Українського державного педагогічного університету, вчитель фізики і астрономії.
3 2001р. – викладач фізики і астрономії.
2010-2012 рр. — завідувач відділенням «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
З 2012 р. – заступник директора з навчальної роботи.

Сулима Ксенія Василівна

1990-1996 рр. – студентка Одеської державної академії холоду, інженер-механік.
В 2009 р. закінчила Університет менеджменту освіти, магістр психології.
З 2013 р. – кандидат психологічних наук.

В 2012-2014 та з 2016 року – заступник директора з виховної роботи.

Селезень Олексій Дмитрович

1987-1989 рр. – служба в зброєних силах.
1993- 1998 рр. – студент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, вчитель трудового і професійного навчання.

2005-2014 рр. – заступник директора Коледжу морського і річкового флоту.

З 2014 р. – заступник директора, викладач.

Юркова Ірина Олександрівна

1981-1985 рр. – студентка Київського будівельного технікуму транспортного будівництво, технік-­будівельних.
1985-1990 рр. – студентка Київського інженерно-будівельного інституту, інженер-будівельник.
1990-1992 рр. – інженер-проектувальник інституту Діпрозв’язок.
З 1993 р. – викладач Київського будівельного технікуму транспортного будівництва.
З 2013 р. – завідуюча відділенням Київського транспортно-технологічного коледжу.

Шумейко Наталія Анатоліївна

1964-1969 рр. – студентка Київського автодорожнього інституту, інженер-будівельник (Мости і тунелі).
1969-1971 рр. – аспірантка НДІ будівельних конструкцій Держбуду СРСР.
1972-1973 рр. – інженер СПКБ Головнафтосбуту УРСР.
3 1973 р. – викладач дисциплін «Штучні споруди», «Конструкції мостів», «Метрологія і стандартизація», керівник дипломного проектування.
3 1990 р. – завідувачка відділенням.
З 2014 р. – викладач – методист.

Римар-Щербина Людмила Петрівна

З 2012 р. – завідуюча відділенням, викладач дисциплін: “Культурологія”, “Основи філософських знань”, “Основи правознавства”.

Балашова Ірина Миколаївна

1965-1971 рр. – студентка Київського політехнічного інституту, інженер-механік.
1971-1985 рр. – старший інженер Науково-дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві.
З 1986 р. – викладач “Креслення” в КТТК, керівник дипломного проектування.

 

Маркін Валерій Ілліч

1966-1971 рр. – студент Київського автодорожнього інституту, інженер – будівельник.
1971-1976 рр. – інженер, молодший науковий співробітник науково- дослідного інституту « ДержДорНДІ».
З 1976 рр. – викладач спеціальних дисциплін: «Будівельне матеріалознавство», «Економіка підприємства», «Автомобільні дорогиі залізниці», керівник геодезичної практики.
З 1986 р. – голова циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
З 2006 р. – викладач-методист.

Мандро Сергій Іванович

1968-1973 рр. – студент Київського автомобільно-дорожнього інституту, інженер-механік по спеціальності «Дорожні машини та обладнання».
Працював, починаючі з первинної посади механіка АБЗ у Київському ШБУ-27 тресту КШБ-1 під час будівництва автомагістралі Київ–Бориспіль, автодороги Київ–Харків. Займався монтажем та вводом в експлуатацію асфальтозмішувальних установок Д-508-2А, розробив та впровадив у експлуатацію комплект дозувального обладнання. Має багато раціоналізаторських пропозицій, заслужений раціоналізатор Міншляхбуду УРСР.
Працював старшим науковим співробітником Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Мінтрансбуду СРСР.
З 1992 року працює у коледжі, пройшовши шлях від викладача до голови циклової комісії.

Збітнєв Павло Володимирович

2009-2014 рр. – студент Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, м. Луганськ, інженер-конструкор підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання, інженер-дослідник.
За час навчання в університеті двічі перемагав у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання».
З 2014 р. – аспірант Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.
З 2015 р. – викладач дисциплін «Експлуатація і обслуговування машин», «Ремонт машин», «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «ДВЗ, автомобілі і трактори», керівник дипломного проектування.

Новоселова Ніна Василівна

1971-1976 рр. – студентка Марійського державного університету, м. Йошкар-Ола, викладач біології.
З 1983 р. – викладач “Основ екології”, “БЖД”, “Біології” в КТТК.

Клименко Олексій Олександрович

1999-2003 рр. – студент Київського технікуму менеджменту транспортного будування, технік-маркшейдер.
2003-2009 рр. – студент Національного транспортного університету, бакалавр геодезії і картографії, інженер-землевпорядник.
2003-2015 рр. – змінний маркшейдер ДП «Укргеодезмарк».
З 2015 р. – викладач дисциплін в групах маркшейдерської спеціальності в Київському транспортно-технологічному коледжі.

Мєлєхова Наталія Олександрівна

2003-2006 рр. – студентка Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини, спеціаліст з «Економіки підприємства».
З 2014 р. працює в Київському транспортно-технологічному коледжі, головний бухгалтер.